Italcargo Sweden AB

DFDS LogoItalcargo is now a part of DFDS Logistics

Italcargo Sweden AB är ISO certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001.

ISO9001 ISO14001 med UKAS

Kvalitetspolicy

Vi ska av våra kunder uppfattas som en naturlig partner som med hög kompetens och hög servicegrad levererar tjänster som motsvarar högt ställda krav och förväntningar.

Interna och externa krav ska uppfyllas och kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar.

Vi ska ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete genom att ge en god utbildning och hålla ett högklassigt produktsortiment.

Vi skall alltid uppfylla vårt löfte, ge en service utöver det vanliga, ge snabba och korrekta besked till våra kunder. Sträva efter bästa resultat, och använda företagets resurser förståndigt med ständiga förbättringar.

Kvaliteten i vår verksamhet skall vara av sådan art, att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som leverantör.

Miljöpolicy

Italcargo Sweden AB ska erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta innebär:

  • Att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständig förbättring
  • Att följa gällande lagstiftning
  • Att följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten
  • Att hålla hög kunskap och miljömedvetenhet i företaget
  • Att påverka våra leverantörer i miljöarbetet
  • Att driva vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas, så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart
  • Att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

Vi ska fortlöpande granska vårt miljöarbete och utvärdera policy och mål för att minimera påverkan och maximera effekten.