Italcargo Sweden AB

DFDS LogoItalcargo is now a part of DFDS Logistics

Våra nya lastbilar är ännu miljövänligare

Italcargo-miljo

Vi strävar alltid att genomföra förbättringar för miljön. Våra senaste lastbilar är utrustade med Scania Active Prediction som ger en bränslebesparing på upp till 4-5 procent.

Scania Active Prediction är en avancerad farthållare som använder GPS för att förutsäga vägens topografi för att göra precisa justeringar av hastigheten.

De aerodynamiska förbättringar som introduceras med Scania Streamline ger även de betydande besparingar, liksom växellådorna med minskad friktion.

Alla våra bilar uppfyller miljöklass Euro 6

Euro 6 är normen från EU vad gäller utsläpp från fordon i medlemsländerna. Det är den hittills hårdaste europeiska utsläppslagstiftningen.

Alla våra bilar uppfyller miljöklass Euro 6 och är byggda med senaste teknik för att minska kväveoxid- och partikelnivåer.