Italcargo Sweden AB

DFDS LogoItalcargo is now a part of DFDS Logistics

November 2016

Nu närmar vi oss julen och datum för sista bokningsdag för transporter är som följer:

Bokning senast Onsdag 21/12

Godset klart helst senast Torsdag 22/12

Leverans ordinarie blir efter Nyår vecka 1

Vi löser efter överrenskommelse leveranser mellan jul och Nyår om detta behövs.

Första ordinarie vecka hem igen är efter Trettonde helgen vecka 2

Viss trafik är säkerligen igång redan vecka 1 från Italien men begränsad eftersom många företag håller stängt.